Terug

Actueel

- Het laatste nieuws van SVNL


Uw examen beroepsverkeersregelaar voldoet aan alle wettelijke eisen.

Verkeersregelaar

Om als beroepsverkeersregelaar ingezet te mogen worden voldoet het om het beroepsverkeersregelaarsexamen te behalen in combinatie met een geldige aanstelling door Rijkswaterstaat of gemeente via SVNL. Hiermee heeft u de wettelijke basis voor het beroepsmatig regelen van het verkeer op alle wegen.

In de Regeling Verkeersregelaars zijn de eisen voor het examen en de aanstelling opgenomen. Uw opleider kan u hierover informeren en begeleiden.

Het examen wordt via uw opleider bij de SVNL gepland en de aanstelling voor beroepsverkeersregelaars geschiedt middels een aanvraag door de werkgever via de website https://www.aanstellingspas.nl. Datzelfde geldt voor transportbegeleiders.

Kijk op:  https://svnl-info.nl voor meer informatie.

Achtergrond

Aan beroepsverkeersregelaars welke worden ingezet op de openbare weg worden volgens de Regeling Verkeersregelaars bevoegdheid,- en bekwaamheidseisen gesteld. Aan deze eisen wordt voldaan door opleiding in theorie en praktijk met een afrondend examen onder toezicht van een gedelegeerde namens de politieacademie. Men ontvangt na positieve afronding van het examen een bewijs van bekwaamheid, waarmee de werkgever direct de aanvraag kan indienen voor een aanstelling als beroepsverkeersregelaar.

Verkeersmaatregelen

Daar waar het werkvak beveiligd kan worden met verkeersmaatregelen wordt geen verkeersregelaar ingezet. De balans hiervoor wordt met name in het kader van veiligheidsaspecten en verkeersdoorstroming afgewogen. Daarnaast is een economische weging mogelijk, behoudens wanneer de veiligheid van de verkeersregelaar of het verkeer in het geding is. (zie CROW publicaties).

Een extra instructie over veiligheid op de locatie aan de in te zetten verkeersregelaars kan wenselijk cq. verplicht zijn.


Geplaatst: dinsdag 10 januari 2023 - 16:19
Laatst bijgewerkt: donderdag 12 januari 2023 - 14:43